Jäsenyys ja jäsenmaksut

 

PALKANSAAJAJÄSENET

Voit tulostaa Sairauskassa Walkian liittymislomakkeen täältä.  

-  Sairauskassa Walkian toimintapiiriin kuuluvat seuraavat Valkeakosken alueella toimivat työnantajat:

UPM Kymmene Oyj, UPM Specialty Papers Oy, UPM Communication Paper Oy

Walki Oy

Amcor Flexibles Valkeakoski Oy

Adara Pakkaus Oy

Silvesta Oy

Billerud Finland Oy

Styroplast Oy

Polytronic Oy

Lamican Oy

Tarkemmat tiedot toimintapiiristä löytyvät verkkosivujen säännöt-osiosta.

·         Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tulevat työntekijät ja jäsenyys on pakollinen.

·         Toimihenkilöiden jäsenyys on vapaaehtoinen ja toimihenkilön on liityttävä kassaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

·         Kassan jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa.

·         Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun henkilön liittyminen on vapaaehtoista, jäsenyys voi alkaa työsuhteen alkaessa. Määräaikaisen henkilön on liityttävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.  Jos työsuhde alkaa uudelleen 6 kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voi kassan jäsenyys jatkua heti työsuhteen uudelleen alkamisesta lähtien, ja jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten jäsenyysehtoja.

·         Kassan jäsenmaksu on 1,4 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 200 euroa ja enintään 650 euroa vuodessa.

·         Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkasta ja tilittää sen kassalle.

·         Vanhempainraha- ja erityishoitorahakauden, hoito-, opiskelu- ja vuorotteluvapaan sekä määräaikaisen lomautuksen ajalta jäsenellä on oikeus lisäetuuksiin, mikäli hän on ennen palkattoman kauden alkua ilmoittanut sairauskassaan haluavansa maksaa jäsenmaksun kyseiseltä ajalta.

·         Palkattomilla vapailla olevien jäsenmaksu on 30 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.

 

ELÄKELÄISJÄSENET

·         Työstä eläköityvä kassan jäsen voi jatkaa eläkeläisjäsenenä, mikäli hän on ollut kassan jäsenenä 10 vuotta (16.6.2020 alkaen). Henkilö, joka ei ole ehtinyt olla 10 vuotta maksavana jäsenenä, voi suorittaa puuttuvalta ajalta jäsenmaksut kassalle.

·         Eläkeläisen jäsenmaksu on 2,8 % eläketulosta ja enintään 650,00 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.

·         Työssäoleva osaeläkeläinen suorittaa jäsenmaksun myös eläkkeestään.

 

ULKOJÄSENET

·         Kassan jäsen, jonka työsuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymättä (57 vuotta 1 kuukautta täytettyään), voi jatkaa kassan ulkojäsenenä, jos hän on ollut maksavana jäsenenä 10 vuotta (16.6.2020 alkaen).

·         Ulkojäsenen jäsenmaksu on 2,8 % työttömyysetuudesta ja enintään 650,00 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan kassasta saadulla maksuohjeella.

         Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan lisäetuuksiin. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet haetaan Kelasta.