Hallitus

Sairauskassa Walkian hallitus valitaan kassankokouksessa, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2019

PUHEENJOHTAJA

Tapio Takku

Bemis Valkeakoski Oy

040 5446682 tapio.takku@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA

Jukka Lumijärvi

Walki Oy

040 8447066 jukka.lumijarvi@walki.com

 

JÄSENET

Tapio Heikkinen

Adara Pakkaus Oy

0400 734622 tapio.heikkinen@adara.fi 

Juha Notkola

UPM Tervasaari

 040 7233044 juha.notkola@upm.com

Niina Nyman

UPM-Kymmene Oyj GHO

040 7393984 niina.nyman@upm.com

Jouni Viljanen

UPM Tervasaari

040 5162121 jouni.viljanen@upm.com

 

VARAJÄSENET 

Tomi Eerola (Jouni Viljasen varajäsen)

Teemu Hinkka (Tapio Takun varajäsen)

Keijo Karhu (Juha Notkolan varajäsen)

Sirkku Kesänen (Niina Nymanin varajäsen)

Jukka-Pekka Mäkelä (Jukka Lumijärven varajäsen)

Heikki Saarinen (Tapio Heikkisen varajäsen)