Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään 26.4.2021 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa,

Apiankatu 5, Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2020

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

6) käsitellään sääntömuutosehdotukset:

Valkeakoskella 22.3.2021

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä

aj. 19.4.-26.4.2021 kassan toimistosta pyydettynä. Kokoukseen ennakkoilmoittautuminen p. 040 6765394.Sääntömuutos 1.1.2021 alkaen:

-Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen kassan lääkekorvauspykälään (13 § 3 a);

lääkekaton täyttymisoston vuosiomavastuusta korvataan 90%. Ota yhteyttä kassaan,

mikäli lääkekatto täyttyy.Pyydämme huomioimaan, että korvausten hakuaika säännöissä on 6 kk maksamisesta.

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten

varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 9.11.2020

klo 16.30 sairauskassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 ValkeakoskiKokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä

tilintarkastajien palkkiot

2) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten

tilalle

3) Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2021

4) Esitetään hallituksen selonteko kassan tilasta 31.10.2020

5) Esitetään sääntömuutosehdotukset 1.1.2021 alkaen:

-4§ ulkojäsenen ansiotyö- tai yrittäjäaika pidennetään 4 kuukaudesta 6 kuukauteen

-7§ pelkkää osittaista eläkettä saavan henkilön jäsenmaksu peritään eläketulosta, joka saadaan kertomalla osaeläke kahdella

-13§ 3a) lisätään: lääkekaton täyttymisoston vuosiomavastuusta korvataan 90 %


Valkeakoskella 22.10.2020

Sairauskassa Walkian hallitusSääntömuutosehdotukset ovat nähtävillä pyydettynä kassan toimistolla 2.11.2020-9.11.2020Finanssivalvonta on vahvistanut mm. kassan seuraavat sääntömuutokset alkaen 16.6.2020:ASIAKASPALVELU KESKEYTETTY ALKAEN 16.3.2020Puh. 040 6765394

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään tiistaina 16.6.2020 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa,

Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2019

-päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

-päätetään ylijäämän käyttämisestä

-päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

-käsitellään sääntömuutosehdotukset: 4 § eläkeläis- ja ulkojäsenyyden jäsenyysaikavaatimus alennetaan

10 vuoteen ja nimenmuutos Amcor Flexible Valkeakoski Oy

Valkeakoskella 3.6.2020 Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä kassan

toimistosta pyydettynä puhelimitse 8.6.-16.6.2020

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan sääntömuutokset alkaen 1.1.2020. Säännöt päivitetään

2.1.2020.

Muutokset koskevat mm. korvauspykälää (13 §) seuraavasti:

-korvattaviin lääkärinpalkkioihin eivät kuulu lääkärin kotikäyntipalkkiot

-kotona tehtyä sairaanhoitotoimenpidettä ei korvata

-apuvälinepykälää tarkennettu; tukisiteet, tukiliivit, tukipohjalliset ja hammaskiskot ovat korvattavia apuvälineitä

-silmälasikorvausta vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkauksesta perittäviin

maksuihin

-silmien taittovirheiden korjausleikkauksesta perittävistä maksuista korvataan 400,00 euroa kerran jäsenyyden aikana
KOKOUSKUTSU


Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään maanantaina 4. marraskuuta 2019 klo. 17.00 Sairauskassa Walkian toimistossa,

Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:


 1. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

 2. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 3. Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2020

 4. Esitetään hallituksen selonteko kassan tilasta 31.10.2019

 5. Sääntömuutosehdotukset 1.1.2020 alkaen

  - käyttörahaston määritelmän muuttaminen

  - uutena etuutena silmien taittovirheleikkauksista korvaaminen

  - yksityisten palveluntuottajien kotikäyntipalkkioiden poistaminenValkeakoskella 24.10.2019


Sairauskassa Walkian hallitus


Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävillä kassan toimistossa 28.10 – 4.11.2019SÄÄNTÖMUUTOKSET 1.7.2019 ALKAEN

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa,

Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2018

-päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

-päätetään ylijäämän käyttämisestä

-päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

-käsitellään sääntömuutosehdotukset: mm. 4 § toimintapiirimuutoksia ja 13 § lisäyksiä etuuksiin

Valkeakoskella 25.3.2019

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä kassan toimistossa 15.4.2019 – 24.4.2019

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 12.11.2018 klo 16.30

kassan toimistossa, Apiankatu 6, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

2) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

3)Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2019

4) Esitetään hallituksen selonteko kassan tilasta 31.10.2018

5) Sääntömuutosehdotukset:

-4 § toimintapiirimuutokset: Lamican International Oy toimintapiiriin ja nimenmuutos: UPM Paper Ena Oy:n nimi

on muuttunut UPM Communication Paper Oy:ksi

- 13 § 4 c: sairaanhoitotoimenpiteestä korvataan enintään 1500,00 € kalenterivuodessa

Valkeakoskella 22.10.2018 Sairauskassa Walkian hallitus

Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä kassan toimistossa aj. 5.11.- 12.11.2018

Ilmarinen on ilmoittanut lopettavansa kassan eläkeläisjäsenten jäsenmaksun perimisen 31.12.2018.

Sairauskassasta postitetaan jäsenmaksulaskut joulu-tammikuussa.Huom!

-Kela-korvattavat taksit tilataan 1.7.2018 alkaen alueellisesta tilausnumerosta: 0800 98 811 =Pirkanmaa

-Muulla tavoin tilatut taksitmatkat eivät ole korvattaviaHuom! Käytäntö muuttunut terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien laskuissa:

-kassaan voi jättää vain maksettuja laskuja, kassa ei enää maksa laskuja suoraan terveyskeskuksille eikä sairaanhoitopiireilleKOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään maanantaina 23. huhtikuuta 2018 klo 16.30 kassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2017

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

-päätetään ylijäämän käyttämisestä

-päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

Valkeakoskella 19.3.2018

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä kassan toimistossa 9.4 – 23.4.2018.