SÄÄNTÖMUUTOKSET 1.7.2019 ALKAEN

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 16.30 Sairauskassa Walkian toimistossa,

Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2018

-päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

-päätetään ylijäämän käyttämisestä

-päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

-käsitellään sääntömuutosehdotukset: mm. 4 § toimintapiirimuutoksia ja 13 § lisäyksiä etuuksiin

Valkeakoskella 25.3.2019

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä kassan toimistossa 15.4.2019 – 24.4.2019

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 12.11.2018 klo 16.30

kassan toimistossa, Apiankatu 6, 37600 Valkeakoski

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

2) Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

3)Valitaan tilintarkastajat/tilintarkastusyhteisö v. 2019

4) Esitetään hallituksen selonteko kassan tilasta 31.10.2018

5) Sääntömuutosehdotukset:

-4 § toimintapiirimuutokset: Lamican International Oy toimintapiiriin ja nimenmuutos: UPM Paper Ena Oy:n nimi

on muuttunut UPM Communication Paper Oy:ksi

- 13 § 4 c: sairaanhoitotoimenpiteestä korvataan enintään 1500,00 € kalenterivuodessa

Valkeakoskella 22.10.2018 Sairauskassa Walkian hallitus

Sääntömuutosehdotukset ovat nähtävinä kassan toimistossa aj. 5.11.- 12.11.2018

Ilmarinen on ilmoittanut lopettavansa kassan eläkeläisjäsenten jäsenmaksun perimisen 31.12.2018.

Sairauskassasta postitetaan jäsenmaksulaskut joulu-tammikuussa.Huom!

-Kela-korvattavat taksit tilataan 1.7.2018 alkaen alueellisesta tilausnumerosta: 0800 98 811 =Pirkanmaa

-Muulla tavoin tilatut taksitmatkat eivät ole korvattaviaHuom! Käytäntö muuttunut terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien laskuissa:

-kassaan voi jättää vain maksettuja laskuja, kassa ei enää maksa laskuja suoraan terveyskeskuksille eikä sairaanhoitopiireilleKOKOUSKUTSU

Sairauskassa Walkian jäsenten varsinainen kassankokous

pidetään maanantaina 23. huhtikuuta 2018 klo 16.30 kassan toimistossa, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus v. 2017

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle

-päätetään ylijäämän käyttämisestä

-päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

Valkeakoskella 19.3.2018

Sairauskassa Walkian hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä kassan toimistossa 9.4 – 23.4.2018.